Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
Web Sitemize Hoş Geldiniz

Kalsit Minerali

Kalsit Minerali

  • Kategori: Kalsit
  • Ürün Kodu:CaCO3

Kalsit bir mineral adı olup karbonatlı kayaçları oluşturan bu mineralin kimyasal yapısı CaCO3’dır.

Ürün Etiketleri:
Takip Edin
  • Açıklama
  • İndirelibilir Dosyalar
  • Sipariş Formu

Kalsit Nedir?

Kalsit a, kaya oluşturan mineral CaCO bir kimyasal formülle 3 . Son derece yaygındır ve tüm dünyada tortul , metamorfik ve magmatik kayaçlarda bulunur. Bazı jeologlar bunun her yerde bulunan bir "her yerde bulunan mineral" olduğunu düşünüyorlar. Kalsit, kalker ve mermerin temel bileşenidir . Bu kayalar oldukça yaygındır ve Dünya'nın kabuğunun önemli bir bölümünü oluşturur. Gezegenimizdeki en büyük karbon depolarından biri olarak hizmet ediyorlar. Kalsitin özellikleri onu en yaygın kullanılan minerallerden biri yapar. Bir inşaat malzemesi, aşındırıcı, tarımsal toprak arıtma, inşaat agregası, pigment, ilaç ve daha fazlası olarak kullanılır. Neredeyse diğer minerallerden daha fazla kullanımı vardır.

Kireçtaşı ve Mermer Olarak Kalsit

Kireçtaşı öncelikle kalsitten oluşan tortul bir kayadır. Diyajenez sırasında hem kalsiyum karbonatın kimyasal çökelmesinden hem de kabuk, mercan, fekal ve alg enkazının kalsite dönüşmesinden oluşur. Kireçtaşı ayrıca kalsiyum karbonat çökelmesinden mağaralarda bir depozit olarak oluşur. Mermer, kireçtaşı ısı ve basınca maruz kaldığında oluşan metamorfik bir kayadır. Kırık bir mermer parçasının yakından incelenmesi, genellikle kalsitin belirgin yarılma yüzlerini ortaya çıkaracaktır. Kalsit kristallerinin boyutu, metamorfizma seviyesi ile belirlenir. Daha yüksek düzeyde metamorfizmaya maruz kalan mermer genellikle daha büyük kalsit kristallerine sahip olacaktır.

Kalsitin Yapılarda Kullanımı

İnşaat endüstrisi kalker ve kireçtaşı formunda birincil tüketicidir. Bu kayalar boyut taşı olarak ve harçta binlerce yıldır kullanılmaktadır. Kireçtaşı blokları, Mısır ve Latin Amerika piramitlerinin çoğunda kullanılan ana yapı malzemesiydi. Günümüzde pürüzlü ve cilalı kireçtaşı ve mermer prestij mimarisinde hala önemli bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Modern yapı, çimento ve beton üretmek için kalker ve kireçtaşı ve mermer formunda kullanır. Bu malzemeler kolayca karıştırılır, taşınır ve dayanıklı bir yapı malzemesine sertleşecek bir bulamaç formunda yerleştirilir. Beton, binalar, otoyollar, köprüler, duvarlar ve diğer birçok yapıyı yapmak için kullanılır.

Asit Nötralizasyonunda Kullanım Alanları

Kalsit, asitlerin nötrleştiricisi olarak çok sayıda kullanıma sahiptir. Yüzlerce yıldır, kireçtaşı ve mermerler ezilmiş ve asit nötralize edici bir toprak işlemi olarak tarlalara yayılmıştır. Ayrıca toprakta çok daha hızlı reaksiyon oranına sahip kireç üretmek için ısıtılırlar. Kalsit kimya endüstrisinde asit nötrleştirici olarak kullanılır. Akarsuların asit maden drenajı ile boğulduğu bölgelerde, ezilmiş kireçtaşı sularını nötralize etmek için akarsulara dağıtılır. Yüksek saflıkta kireçtaşlarından veya mermerlerden türetilen kalsiyum karbonat tıpta kullanılır. Şeker ve aroma ile karıştırılan kalsiyum karbonat, mide asitlerinin nötralizasyonunda kullanılan çiğneme tabletlerine yapılır. Ayrıca sindirim ve diğer rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan çok sayıda ilaçta bir bileşendir.

 

Kalsiyum Karbonat Sorbentleri

Sorbentler, başka bir maddeyi "yakalayabilen" maddelerdir. Kireçtaşı genellikle fosil yakıtların yakılması sırasında emici malzeme olarak işlenir ve kullanılır. Kalsiyum karbonat, yanma emisyonlarındaki sülfür dioksit ve diğer gazlarla reaksiyona girer, onları emer ve atmosfere kaçmalarını önler.

Anıtlar ve Heykeller

Mermer, anıtlar ve heykeller için uzun süredir kullanılan çekici ve kolay işlenen bir kayadır. Önemli gözeneklilik eksikliği, açık havada donma-çözülme eylemine iyi dayanmasını sağlar ve düşük sertliği, çalışmayı kolay bir taş haline getirir. Piramit kadar büyük ve heykelcik kadar küçük projelerde kullanılmıştır. Mezarlık işaretleri, heykeller, mantolar, banklar, merdivenler ve çok daha fazlası olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Diğer Birçok Kullanım

Toz halinde, kalsit genellikle son derece beyaz bir renge sahiptir. Toz kalsit genellikle beyaz bir pigment veya "mezgit" olarak kullanılır. En eski boyalardan bazıları kalsit ile yapılmıştır. Beyaz badanada birincil bir bileşendir ve atıl bir boya maddesi olarak kullanılır. Toz haline getirilmiş kireçtaşı ve mermer genellikle hayvan yemlerinde besin takviyesi olarak kullanılır. Yumurta üreten ve süt üreten sığırların kalsiyumdan zengin bir diyet tüketmesi gerekir. Kalsiyum alımını arttırmak için beslemelerine genellikle az miktarda kalsiyum karbonat eklenir. Kalsit, Mohs ölçeğinde üç sertliğe sahiptir ve bu, düşük sertlikte bir aşındırıcı olarak uygun olmasını sağlar. Mutfaklarda ve banyolarda bulunan taş, porselen ve plastik yüzeylerden daha yumuşaktır, ancak kurutulmuş yiyeceklerden ve insanların çıkarmak istediği diğer kalıntılardan daha dayanıklıdır. Düşük sertliği, temizlenen yüzeye zarar vermeyen etkili bir temizlik maddesi olmasını sağlar.

Toz haline getirilmiş kireçtaşı, mayın güvenliği tozu olarak da kullanılır. Bu, havadaki kömür tozu miktarını azaltmak için (bir patlama tehlikesi olabilir) yeraltı kömür madenlerinin duvarlarına ve çatılarına püskürtülen yanmaz bir tozdur. Maden güvenliği tozu madenin duvarına yapışır ve kömür tozunu sabitler. Beyaz rengi madenin aydınlanmasına yardımcı olur. Bu kullanım için mükemmel bir malzemedir.

Kalsit: Bir Karbon Dioksit Deposu

Karbondioksit, Dünya çevresinde önemli bir gazdır. Atmosferde, gezegenin yüzeyine yakın ısıyı tutmak ve tutmak için çalışan bir sera gazı görevi görür. Kireçtaşı oluşumu süreci karbondioksiti atmosferden uzaklaştırır ve uzun süre saklar. Bu süreç milyonlarca yıldır gerçekleşiyor - muazzam miktarda depolanmış karbondioksit üretiyor. Bu kayalar yıprandığında, asitleri nötralize etmek için kullanılır, çimento yapmak için ısıtılır veya ciddi şekilde metamorfize edilir, karbon dioksitlerinin bir kısmı serbest bırakılır ve atmosfere geri döner. Tüm bu kireç taşı oluşumu ve yıkımı süreçlerinin Dünya'nın iklimi üzerinde etkisi vardır.

 

İndirelibilir Dosyalar

Sipariş Formu

Talep Formu